Sede Electrónia Sede Electrónica

Estás en:

Inicio

>>

Información de la sede

>>

Verificación de certificados de la sede

Información de la sede electrónica

Verificación de certificados de la Sede

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://seu.lescala.cat)

La informació que conté el certificat és la següent:

  • Codi únic d'identificació: 17:BF:3E:62:19:BA:03:42:52:F9:E7:D4:22:D0:74:CF
  • Prestador de servei de certificació que emet el certificat: Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I)
  • Identificació de la seu: Ajuntament de l'Escala
  • Inici i final del període de validesa del certificat:11/02/2014 - 11/02/2016 
  • Límits d'ús del certificat: Signatura i Encriptació
  • Empremta digital del certificat: SHA1=A0:78:20:FA:BE:29:5E:1C:44:4B:EE:6A:49:91:8F:44:8E:6B:E7:BA
L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Aj. L'Escala resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).

Datos de contacto

OAC de l'Ajuntament.
C/Pintor Joan Massanet, 34
Telf: 972 774 848
Municipio: L'Escala

| © 2020 AJUNTAMENT DE L'ESCALA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas