Seu Electrònica Seu Electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la seu electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://seu.lescala.cat)

La informació que conté el certificat és la següent:

  • Codi únic d'identificació: 17:BF:3E:62:19:BA:03:42:52:F9:E7:D4:22:D0:74:CF
  • Prestador de servei de certificació que emet el certificat: Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I)
  • Identificació de la seu: Ajuntament de l'Escala
  • Inici i final del període de validesa del certificat:11/02/2014 - 11/02/2016 
  • Límits d'ús del certificat: Signatura i Encriptació
  • Empremta digital del certificat: SHA1=A0:78:20:FA:BE:29:5E:1C:44:4B:EE:6A:49:91:8F:44:8E:6B:E7:BA
L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Aj. L'escala resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
C/Pintor Joan Massanet, 34
Telf: 972 774 848
Municipi: L'Escala

| © 2020 AJUNTAMENT DE L'ESCALA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas