Seu Electrònica Seu Electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Brances se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (article 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 1 de gener  (Any nou)
 6 de gener (Reis)
 18 d’abril (Divendres Sant)
 21 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 1 de maig (Festa del Treball)
 24 de juny (St. Joan) 
 15 d’agost  (Assumpció de la Verge)
 11 de setembre (Diada)
 1 de novembre (Tots Sants)
 6 de desembre  (La Constitució)
 8 de desembre (la Immaculada)
 25 de desembre (Nadal)
 26 de desembre  (Sant Esteve)


Seran igualment festius els dos dies de festa local de L’Escala (16 de juliol Verge del Carme i 2 de setembre Santa Màxima) per tot el personal.

Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Dades de contacte

  OAC de l'Ajuntament.
  C/Pintor Joan Massanet, 34
  Telf: 972 774 848
  Municipi: L'Escala

  | © 2020 AJUNTAMENT DE L'ESCALA Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas